online CRM systém
Vaše data, kdykoliv, kdekoliv
HomeINEXReferenceObjednatKe staženíO násFórumKontakt |
Moduly
Administrace
Kalendář
Adresář
Marketing
Projekty
Sklady
Benefit
Reporty
Komunikace
Připomínkovač
Email
Dokumenty
Obchod
Modul Dokumenty
Díky modulu Dokumenty můžete mít všechny firemní dokumenty na jednom centrálním místě a vždy po ruce.
Modul Dokumenty má tři celky, kde je možné dokumenty vid
ět, vkládat a upravovat :

a) Systémový prostor - zde je možné vid
ět soubory systémových záznamů a vkládat soubory těmto záznamům. Dokumenty lze tak vkládat k aktivitám, firmám, osobám, projektům a k projektovým úkolům.

b) Uživatelský prostor - libovolné vkládání souborů a vytváření adresářů v prostoru každého uživatele.

c) Sdílený prostor - nasdílený adresář nebo soubor je ostatním uživatelům zobrazen v tomto sdíleném prostoru.Hlavní výhody modulu Dokumenty


1. centrální místo pro dokumenty
firemní soubory na jednom centrálním míst
ě v modulu Dokumenty (např. smlouvy, PDF soubory, obrázky a podobně na jednom místě)

2. verzování souborů
modul Dokumenty umí verzovat soubory - vkládané dokumenty se vloží jako další verze (revize) stejného dokumentu, při čemž si systém INEX pamatuje všechny předchozí verze dokumentu a nabízí je uživateli. Tato funkce se dá velmi dobře využít u verzování smluv nebo obecn
ě u verzí dokumentů vyměněných s klientem.

3. propojení dokumentů na detaily
propojené dokumenty je tak možné vid
ět v detailu záznamu. Např. v detailu firmy je možné vidět všechny propojené dokumenty s danou firmou

4. vložení dokumentů z modulu Dokumenty i z detailu záznamu
připojení dokumentu k firm
ě, aktivitě, osobě, projektu a k projektovému úkolu přímo z modulu Dokumenty i z detailu záznamu

5. tříd
ění souborů do složek
soubory je možné třídit do uživatelských složek, je tak možné např. přehledn
ě třídit všechny smlouvy do jedné složky, objednávky do další složky, dodatky do dalších složek a pod.

6. sdílení souborů a adresářů
uživatelé mohou sdílet v rámci firmy své uživatelské adresáře a soubory

7. mazání dokumentů a adresářů do koše
smazaný soubor nebo adresář se objeví v koši, z koše je možné dokumenty a adresáře obnovit nebo trvale smazat

8. jednotný design a ovládání
ovládání modulu Dokumenty je jako v celém systému INEX (je možné začít okamžit
ě používat nový modul Dokumenty)Čím se lišíme od konkurence ?

1. verzování souborů : systém INEX uchovává a nabízí předchozí verze souborů. Verze lze uchovat nebo zahodit
- Konkurence neumí verzovat dokumenty, neumí evidovat a nabízet předchozí verze dokumentů.

2. vytváření zástupců :
není potřeba dokumenty n
ěkolikrát kopírovat do systému a propojovat k záznamům, stačí vytvořit zástupce a toho několikrát vložit. Zástupce je velmi malý odkaz na soubor v systému INEX.
- Konkurence neumož
ňuje vytváření zástupců na soubory a složky.

3. centrální místo pro dokumenty :
cokoliv do systému vložíte je vid
ět na jednom centrálním místě.
- Konkurence ve velké v
ětšině neumožňuje vložit dokument např. k aktivitě a dokument pak vidět na jednom centrálním místě nebo dokument rychle vyhledat.

4. tříd
ění do složek : dokumenty je možné třídit do uživatelských složek přímo u záznamů.
- Konkurence neumí tříd
ění dokumentů do uživatelských složek, přímo v záznamu firmy, osoby nebo aktivity

5. snadné sdílení souborů : v systému INEX je možné dokumenty velmi snadno sdílet s ostatními uživateli
- Konkurence neumož
ňuje sdílení souborů. Pokud ano, sdílení není globální nebo se problematicky nastavuje.

6. velmi snadné a přehledné ovládaní
- Velká v
ětšina konkurence má velmi složité nebo nepřehledné ovládání.

7. přív
ětivost celého systému INEX
Funkce modulu Dokumenty:

- centrální zobrazení souborů na jednom míst
ě v modulu Dokumenty
- modul Dokumenty člen
ěn na 3 části (Systémový prostor, Uživatelský prostor, Sdílený prostor)
- plocha modulu Dokumenty rozd
ělena na strom složek a na seznam složek se soubory (podobně jako v Totalcommanderu)
- práce se soubory a s adresáři (kopírování, vyjmutí, vložení, mazání, přejmenování, vložení zástupce)
- vytváření zástupců (místo znova vložení souboru je možné vytvořit zástupce - odkaz na soubor v systému INEX)
- verze souborů - tzn. historie souboru (vytváření, uchování, mazání verze souboru). Systém INEX uchovává a nabízí předchozí verze souboru.
- uživatelské adresáře
- sdílení souborů a adresářů
- mazání souborů a adresářů do koše
- obnovení souborů a adresářů z koše
- přístup do koše dle oprávn
ě
- ovládání modulu pomocí kláves:
        - procházení pomocí šipek
        - Enter na adresáři otevře adresář
        - Enter na souboru stáhne soubor
        - Enter na ikon
ě šipky nahoru zavře adresář
        - kopírování pomocí Ctrl+C
        - vložení pomocí Ctrl+V
        - vyjmutí pomocí Ctrl+X
        - smazání pomocí kláves DEL nebo F8
        - šipka doleva (šipka doprava) přechod na předchozí (další) stranu
- ovládání modulu pomocí myši:
        - CTRL + klik levého tl.myši označí jednotlivé soubory a adresáře
        - SHIFT + klik levého tl.myši označí soubory a adresáře od poslední označené pozice po novou pozici
     Soubor:
        - klik levého tlačítka myši označí soubor (lze následn
ě použít ovládací ikony)
        - 2x klik levého tlačítka myši stáhne soubor (jeho aktuální verzi - viz verze souborů)
    Adresář:
        - klik levého tlačítka myši označí adresář (lze následn
ě použít ovládací ikony)
        - 2x klik levého tlačítka myši otevře adresář
- ovládací ikony nad seznamem (práce s vybranými):
        - nový adresář
        - nový zástupce
        - nahrát soubory
        - stáhnout označený soubor
        - přejmenovat soubor nebo adresář
        - kopírovat soubor nebo adresář
        - vyjmout soubor nebo adresář
        - vložit soubor nebo adresář
        - vložit soubor nebo adresář jako zástupce
        - smazat
        - historie souboru
        - sdílet soubor nebo adresář
        - zrušit sdílení
        - vyhledávání
        - šipky pro přechod na další (předchozí) stránku výpisu
- panel stromu složek je propojen se seznamem - klikem na složku v panelu stromu složek zobrazí obsah vybrané složky v seznamu pravého panelu.
- grafické zobrazování složek a souborů
- označení posledního vybraného souboru nebo složky
- v seznamu informace o přípon
ě souboru
- v seznamu informace o velikosti souboru v kB
- v seznamu informace o datu modifikace souboru a složky
- seznam souborů respektuje uživatelské nastavení počtu řádků
- práva k souborům řídí nadřazený záznam - např. pokud uživatel dá přístup k firm
ě jinému uživateli, má tento uživatel přístup i souboru propojenému k firmě.
© Copyright INEX-CRM 2005 - 2009 (CRM software)
| Home | | INEX | | Reference | | Objednat | | Ke stažení | | O nás | | Kontakt | | Podpora | | Fórum | | Obrazovky |
Toplink - katalog odkazů
screen_42
screen_43