online CRM systém
Vaše data, kdykoliv, kdekoliv
HomeINEXReferenceObjednatKe staženíO násFórumKontakt |
Modul Email zastává klasické funkce pro přijímání a odeslání emailů.


Hlavní výhody modulu Email:

- párování emailových zpráv k firmám a osobám dle emailu. V detailu firmy a osoby jsou pak k dispozici příchozí i odchozí emaily.
- automatické zařazení příchozího i odchozího emailu k firm
ě a osobě na základě párovacích pravidel
- vytváření a úprava párovacích pravidel
- stejné ovládání a stejné prostředí, které už znáte z jiných modulů (stejné ovládání v celém systému INEX)
- nastavení a využívání jakéhokoliv emailového účtu, který už máte (není potřeba m
ěnit emailovou schránku)
- volba stažení emailu nebo jen kopie emailu (volba ponechání zdroje emailu nebo stažení zdroje do systému INEX a smazání zdroje)
- emaily se vkládají do historie k osobám a k firmám v modulu Adresář. Lze tak zjistit přijaté a odeslané emaily jen vybrané osoby nebo firmy
- samostatné mazání příloh emailů při zachování vlastního emailu
- modul Email je webový klient
- klasické funkce emailu (přijetí,odeslání,mazání,vytvoření konceptu)
- komunikace přes klasické protokoly POP3a SMTP
- příjem a odeslání textového a HTML emailu (HTML editor)Funkce modulu Email:

- přijmout emailu
- odeslání emailu
- přeposlání emailu
- smazání emailu do koše
- obnovení emailu z koše
- uložení emailu do konceptu
- hromadné smazání všech emailů
- automatické rozpoznání přijetí TXT nebo HTML emailu
- odeslání HTML emailu (HTML editor)
- konfigurace modulu Emaily (účty, porty, volby režimu)
- elektronický podpis v HTML
- přepínač zaslání emailu v TXT nebo v HTML
- přílohy emailu v detailu emailu
- vložení více příloh při psaní emailu
- možnost zobrazit a stáhnout příloh přímo v seznamu emailů
- samostatné zobrazení jen příloh emailu
- párovací pravidla pro propojení emailu na firmy a osoby
- úprava párovacích pravidel
- na základ
ě párovacích pravidel automatické párování příchozích i odchozích emailů k osobám a firmám
- filtry na emaily
- vyhledávání emailů
- samostatné mazání příloh emailů při zachování vlastního emailu
- zabezpečená komunikace se serverem (SSL komunikace)
- automatická volba portu při komunikaci
- možnost ručního přenastavení portu
- indikátor stavu stahování, odesílání a ukládání emailů. Při t
ěchto operacích se uživateli objeví ikona znázorňující práci systému

TIP: Nemusíte mít emailovou schránku, založíme Vám zdarma email u nás na serveru !© Copyright INEX-CRM 2005 - 2009 (CRM software)
| Home | | INEX | | Reference | | Objednat | | Ke stažení | | O nás | | Kontakt | | Podpora | | Fórum | | Obrazovky |
Toplink - katalog odkazů
Moduly
Administrace
Kalendář
Adresář
Marketing
Projekty
Sklady
Benefit
Reporty
Komunikace
Připomínkovač
Email
Dokumenty
Obchod
Modul Email