online CRM systém INEX - menu
online CRM systém INEX - top
online CRM systém INEX - notebook
online CRM systém
CRM systém INEX - Vaše data kdykoliv, kdekoliv
HomeINEXReferenceObjednatKe staženíO násFórumKontakt |
© Copyright INEX-CRM 2005 - 2009 (CRM software)
| Home | | INEX | | Reference | | Objednat | | Ke stažení | | O nás | | Kontakt | | Podpora | | Fórum | | Obrazovky |
Toplink - katalog odkazů
společnost AVG Technologie

Vývoj AVG 8 za pomoci systému INEX ProjektyVšichni známe bezpečnostní řešení v podob
ě legendárního antiviru AVG vyvíjeného brněnskou společnost Grisoft, dnes už tedy AVG Technologies s celosvětovým působením.
V současnosti je k dispozici AVG verze 8. Na způsob vývoje jsme se zeptali pana Oldřicha Müllera, jednoho ze „svaté trojce“ řídících manažerů.


Pane Müllere, můžete nám stručn
ě představit dnešní podobu společnosti AVG Technologies a její záměry?
Samozřejmě. Společnost AVG Technologies je vedoucím poskytovatelem řešení pro domácí uživatele a středně velké podniky. I do budoucna se budeme snažit tuto pozici upevňovat a vyvíjet bezpečnostní řešeni příjemné koncovému uživateli a doplňovat o přidané hodnoty ve formě bezchybných služeb.


Jak jste zvládali vývoj AVG verze 8 ?
Potýkali jsme se s problémy, které přináší přerod malé firmy ve velkou. Abychom zvládali nápor práce, museli jsme najmout i několik desítek lidi ročně a v té chvíli se nutně objeví nedostatky v řízení a kontrole. AVG 8 byl dosud nejvíc komplexní projekt a nám bylo více než jasné, že stávající metody nemohou projekt dovést do úspěšného konce. Přijali jsme základní prvky projektového řízení, které se postupně vyvinuly ve fundovanější procesy mapované v různých datových podobách v různých úložištích po firmě. Tehdy jsme začali používat MS Project, který ale v serverové podobě byl příliš nákladný na pořízení a standalone verze pro nás nepřinášela užitek. Rozhodli jsme se využít cestu spolupráce se společností MAXprojekt, která měla prokazatelné zkušenosti s vývojem databázových systémů, webovým rozhraním a customizací. Spolupráce byla výhodná už i s ohledem na další komunikaci obou firem - MAXprojekt sídlí stejně jako AVG Technologies v Brně.


Řešili jste tedy problém řízení vývoje projektu AVG verze 8 ?
Ano. Řešili jsme problém organizace řízení projektů vůbec a s tím související problém přístupu všech vývojářů ve všech odděleních do jednoho systému pro řízení projektu. Přičemž co uživatel, to jiný operační systém.
Potřebovali jsme mít centrální nástroj pro snadné řízení projektu s přístupem z různých operačních systémů, systém se snadným ovládáním. A tady nám pomohl systém INEX s modulem Projekty. Vzniklé řešení na základ
ě webové technologie nám umožnilo přistupovat ze všech počítačů, dokonce i ze zahraničí. Systém INEX nám pomohl vyřešit problém.


Jak tak velká firma, jako je AVG Technologies, připustí spolupráci s externí firmou, jak jsme Vás přesvědčili?
AVG Technologies má velmi silné technologické zázemí. Máme mnoho skvělých inženýrů a zároveň i lidi se „správným“ přístupem k řešení nových výzev. I přesto jsme se potýkali s mnoha problémy hromadného řízení projektu. Serverové řešení MS projekt bylo příliš nákladné, proto jsme se rozhodli využít cestu spolupráce s firmou MAXprojekt.
Ze začátku jsme m
ěli obavy, ale během spolupráce jsme obavu ztratili.  Aktualizace systému INEX probíhaly v pravidelných čtrnáctidenních cyklech, což je sice o trochu pomaleji než u nás J, ale přínosné a příjemné pro takový projekt. Společnost MAXprojekt přinášela do projektu vlastní nápady na funkcionalitu a ovládání, šetřili nám tak čas. Pokud se vyskytl problém, byli schopni reagovat v řádech hodin.

Jak na Vás systém INEX působí?

Jde o originální řešení. Díky webové technologii a přístupu přes prohlížeč, díky jednoduchosti ovládání, díky instalaci na jeden centrální počítač a díky celkové starosti o vylepšování systému INEX z n
ěj dělají zajímavé řešení. Dnes je systém INEX jako takový hodně rozšířen včetně dalších modulů a stal se z něj velký systém.

Nem
ěli jste problém s bezpečností?
Sami dbáme na extrémní bezpečnost, proto nás zajímala bezpečnost systému INEX. Systém INEX jsme měli nainstalován u nás ve společnosti a měli tak možnost projít si bezpečnostní prvky. Má několik stupňů bezpečnosti a k tomu všemu na pozadí běží robustní zpráva práv uživatelů. Shledali jsme ho v mnoha ohledech bezpečný. To byl také jeden z důvodů, proč jsme systém INEX zvolili pro vývoj AVG verze 8.

Jak systém INEX pomohl u Vás ve společnosti AVG Technilogies?
Systémem INEX se nám podařilo zapojit do projektu všechny osoby odpovědné za vývoj produktu. Díky jeho nasazení jsme měli přehled o zadaných, splněných a zpožděných úkolech a byli jsme tak schopni dynamicky reagovat na nastalé situace.

Doporučil byste spolupráci s námi?
Profesionalita a přístup společnosti MAXprojekt je velmi dobrá. Jak jsem uváděl, aktualizace probíhaly na čtrnáctidenní bázi, přinášeli jste do projektu vlastní nápady, vyřešili jste nám problém, ušetřili nám spousty času. Tedy určitě ano, doporučil. 

Pane Müllere, d
ěkujeme za Vaše odpovědi a za Váš čas.
vývojář antiviru AVG
web: www.avg.cz

30.8.2008
Reference