online CRM systém INEX - menu
online CRM systém INEX - top
online CRM systém INEX - notebook
online CRM systém
CRM systém INEX - Vaše data kdykoliv, kdekoliv
HomeINEXReferenceObjednatKe staženíO násFórumKontakt |
© Copyright INEX-CRM 2005 - 2009 (CRM software)
| Home | | INEX | | Reference | | Objednat | | Ke stažení | | O nás | | Kontakt | | Podpora | | Fórum | | Obrazovky |
Toplink - katalog odkazů
společnost PK62 a.s.
Svými slovy sepsal: Michal Pěnka
pozice: obchodní manažer


Úvod

Můj popis bych rád pojal ne jako holý popis systému, ale jako zprostředkování osobních zkušeností. S tím souvisí i netradiční styl, který nebývá pro psaní odborných esejí využíván – vypráv
ění. Často budu jednat v první osobě. Věřím, že tento netradiční postup dokáže lépe zprostředkovat mé poznatky a nabídne tak lepší pohled na věc.

Když jsem nastoupil do zam
ěstnání na pozici Sales manager, to první, po čem jsem se poohlížel, byl systém na správu kontaktů. Samozřejmě jsem zkoušel zapisovat kontakty do tabulkového procesoru, ale vázat k nim další akce, například historii komunikace, už přestalo být pohodlné.
Požádal jsem proto kompetentního nadřízeného kolegu, aby mi dovolil vybrat vhodný CRM systém, jenž by mi práci usnadnil.
Samozřejm
ě jsem musel obhájit svůj záměr a vysvětlit, co takové nasazení CRM systému přinese. Naštěstí jsem byl úspěšný. S velkým překvapením jsem zjistil, že jeho předchůdce, pan Ing. Martin Rajnoch MBA, v současnosti pracuje na postu ředitele ve firmě MAXprojekt s.r.o. Právě na něj mě můj kolega odkázal.

Dostal jsem za úkol, jakožto první člov
ěk, který bude se systémem pracovat, zvolit kritéria. S počítačem pracuji denně a chci, aby byla práce co nejefektivnější, nejpohodlnější a abych mohl pracovat odkudkoliv.
Cht
ěl jsem systém, který bude mít základní vlastnosti CRM systému – tzn. správa a kategorizace kontaktů a akcí. Identifikací kontaktu má být v nejhorším případě jen e-mail a URL adresa jeho webové prezentace. Chtěl jsem mít přehled o veškeré komunikaci a všech akcích typu platba přijata či pozvánka odeslána.
Dále jsem psal systémové požadavky – víceuživatelský přístup s tím, že do začátku budu pouze jediný pracovník, dostupnost dokumentace a alespo
ň několik prvních měsíců support po e-mailu.

Také jsem doslova v prvním e-mailu napsal: „osobn
ě bych si přál nezávislost na OS Windows.“ Patřím mezi menšinové uživatele alternativních, avšak, dle mého názoru, vysoce kvalitních operačních systémů. V mém případě se jedná o GNU/Linux. Věděl jsem, že si však nebudu moci v tomto ohledu vybírat.

Odpov
ěď, která mi od pana Rajnocha přišla, však byla velice optimistická: „přesně takový systém máme. Vyvíjíme online CRM systém INEX. Neděláme nic jiného než vývoj online CRM systému. Jsme specialisté.“
Detaily nyní ponechme stranou, protože bych se jim rád v
ěnoval v následujících kapitolách podrobněji a popsal tak CRM systém INEX systematicky.

Pan Rajnoch mi nabídl zřízení přístupu do n
ěkolika desítek minut. Vděčně jsem souhlasil a dostal
tak možnost systém komplexn
ě otestovat.

Nyní bych rád představil firmu, ve které pracuji. Firma se zabývá produkcí časopisů na stran
ě jedné a produkcí a prodejem multimediálního obsahu na straně druhé. Já pracuji v internetovém oddělení, které má za úkol najít partnera, oslovit ho s nabídkou multimediálního obsahu, pomoci mu tento obsah implementovat a udržovat s ním vhodný vztah. Toto oddělení má jen necelou desítku zaměstnanců pro podporu tohoto prodejního procesu a několik dalších desítek zaměstnanců, kteří vytvářejí tento multimediální materiál.
To by bylo slovo úvodem. Ale abych nebyl se nevajadřoval příliš epicky širokoce, pojďme se konečn
ě podívat na systém INEX blíže.


Reference

Poskytovatelská firma se pyšní n
ěkolika odběrateli, jmenujme nejznámějšího českého producenta antivirových programů, firmu AVG. Dále jsou to firmy UžijSiTo s.r.o., MedicaHealthworld a.s., Ambit Media a.s., Domystart a.s., Studio reklamy s.r.o., Divit International Trading s.r.o.,  Alchema s.r.o., Hitrádio Vysočina, Rádio Krokodýl, Rádio Free a takto bych mohl pokračovat ještě několik dalších odstavců.
Nejen z t
ěchto ohlasů jsem predikoval dostatečnou kvalitu celého systému. Hlubší otestování jsem si doslova užil.


První pohled na CRM systém INEX

Jak jsem již zmínil, systém INEX je především online systém, který lze provozovat v jakémkoliv dnešním moderním prohlížeči. Neváhal jsem proto otevřít Firefox ve své třetí verzi a po obdržení přístupových údajů ve form
ě jméno/heslo se do systému přihlásil.

Vzhledem je systém velmi nápadn
ě podobný produktům Office 2003/2007 firmy Microsoft, konkrétně snad se záměrem být podobný správci pošty a kontaktů Outlook. Musím však uznat, že barevné provedení, přestože není originální, není příliš násilné a zbytečně nerozptyluje a je tak velmi příjemné v něm pracovat.
V levém sloupci je vid
ět seznam modulů a v hlavním okně se pak zobrazuje pracovní plocha daného modulu. Ke dnu 10. května 2009 systém INEX obsahuje 14 modulů:
• administrace
• kalendář
• adresář
• marketing
• projekty
• sklady
• benefit
• reporty
• komunikace
• připomínkovač
• email
• dokumenty
• obchod
• call centrum

Byl jsem spokojený, že mé kritérium multiplatformity bylo spln
ěno. Další požadavek, víceuživatelský přístup, byl, na první pohled také splněn. K podpoře tohoto přístupu slouží samostatný autentizační administrační modul, který sdružuje oprávnění pro skupiny či jednotlivé osoby. Zároveň je možné nastavit profil uživatele tak, aby splňoval základní bezpečnostní politiku – odhlášení po určité době nečinnosti, ukládání stavu při odhlášení atp.

Co se dokumentace a supportu týče, zde musím rozhodn
ě ocenit práci nejen pana Rajnocha, který mi byl kdykoliv po dotazu přes IM či VoIP nápomocný. Dokonce jsem byl několikrát svědkem rychlého vývoje aplikace jako důsledek mého dotazu.

Co by to bylo za CRM, kdyby nepodporoval e-mailovou komunikaci – psaní, organizaci a čtení pošty. Tento systém samozřejm
ě má samostatný modul, který nabízí IMAP4/POP3 protokol pro stahování pošty. Díky vlastnostem protokolu IMAP je tak možné mít poštu synchronizovanou se serverem, přihlašovat se k různým složkám na poštovním serveru atp.

Zde jsem však narazil. Naše firma používá Kerio Mail server ve verzi 6. Nedařilo se mi, přestože jsem, myslím, relativn
ě v tomto směru zdatný, nastavit správně parametry připojení IMAP. Proto jsem, jak jsem již psal, požádal pana Rajnocha o radu. Zjistil jsem, že jejich modul náš poštovní server nepodporuje. Vymyslel jsem během okamžiku několik alternativ, včetně změny poštovního serveru, ale záhy mi přišla odpověď, že do dalšího dne bude modul E-mail náš poštovní server podporovat.
První zápor, na který jsem u systému INEX natrefil, byl opravdu, sice ne do druhého dne, ale po malém dodatečném dolad
ění plně funkční.

Zde bych se rád vrátil k supportu. Již jsem zažil horkou linku n
ěkolika poskytovatelských firem, ale tak rychlou a hlavně účinnou odezvu jsem nikdy nedostal. Na moje IM zprávy vždy poskytovatel reagoval a hledal řešení mého problému. Ve všech případech toto řešení nalezl aaniž by naše firma musela připlácet, vždy nám toto řešení nabídl.


Druhý pohled na CRM systém INEX

Pečliv
ě jsem zapisoval každou historii komunikace s našimi partnery. Modul Email byl navíc během mého testování rozšířen o další funkcionalitu, která zaznamenávala automaticky nejen odchozí e-maily v tzv. akci, ale nově i všechny příchozí. Není tak nutné zbytečně zaznamenávat příchozí poštu a zapisovat akce ke kontaktům v adresáři, protože to dělá systém automaticky.

Email je koncipován tak, aby se v n
ěm pracovalo stejně snadno jako v jakémkoliv jiném webmailu – WYSIWYG HTML editor je samozřejmostí, lze však přepnout do prostého módu či HTML editovat ručně. To jsem několikrát použil, když jsem si připravil šablonu sám. Do této šablony lze vkládat různé proměnné, jako oslovení, jméno příjemce atp. Takto připravený mail lze odeslat několika adresátům najednou a vytvářet tak e-mailové kampaně.

Ten nejdůležit
ější modul jsem ale přeskočil – Adresář. V tomto modulu lze sledovat osoby a ty pak volitelně přiřazovat do firem. Osoby mohou být identifikovány několika typy kontaktních informací, pro zařazení osob do kategorií lze využít vlastně vytvořených a definovaných číselníků.
Ke každé osob
ě či firmě se mohou vázat akce, například již zmiňovaná e-mailová komunikace či telefonáty a osobní schůzky.
Všechny osoby a firmy lze, přestože jsem toho nikdy nevyužil, exportovat. Opačný problém, tedy hromadný import kontaktů, jsem však již použil a zde přišel op
ět na řadu support. A opět úspěšně.

Až po čase m
ě zaujal modul Reporty, který zpracovává statistické údaje do tabulky či různých typů grafů. Je tak možné sledovat který uživatel vytvořil v daném období nejvíce kontaktů, kolik vztahů bylo navázáno atp. Tyto reporty mohou sloužit nejen pro osobní statistiku, ale i jako výstup pro nadřízené orgány společnosti. Report lze exportovat ve formátu PDF i HTML.

Důležitým modulem je Kalendář, ve kterém jsou vlastn
ě zachyceny všechny akce přiřazené kontaktům. Lze měnit pohled na měsíc, týden, den, či prostě seznam. Tento modul však neslouží pouze ke čtení, jak by se mohlo zdát, je plně provázán s ostatními moduly, hlavně s Adresářem, takže lze přímo v Kalendáři vytvořit akci a přiřadit ji kontaktům atp.
Tím končí moje testování, protože všechny procesy, kterých se účastním, jsou vyčerpány a systém INEX je dokázal podpořit.


Přesto to, co jsem popsal, je jen zlomek toho, co systém INEX nabízí.


Modul Obchod, který jsem zatím nepoužil, nabízí spravovat nabídky, příležitosti, objednávky a faktury. Op
ět s důrazem na provázanost v rámci celého systému. Je tak schopný sledovat, který partner zaplatil kterou fakturu díky návaznosti na bankovní systém firmy. Značně tak zpřehledňuje práci obchodníků.

Modul Projekty slouží ke správ
ě projektů a zaznamenává jednotlivé fáze projektu spolu s namapováním na zdroje. Neuvěřitelně snadno se s nimi pracuje a dle shlédnutí dokumentace jsem nabyl dojmu, že si klade za cíl se nejen vyrovnat MS Project, ale snad ho i nahradit.

Zajímavý modul Dokumenty slouží jako jednoduchý dokumentový server, který však dokáže  řídit dokumenty vztahující se k jednotlivým kontaktům z Adresáře, sdílet určitý prostor atp. Také se zde, jako položky, ukládají popisy k akcím jednotlivých kontaktů, o kterých jsem již psal.

Modul Marketing slouží ke správ
ě marketingových strategií a zároveň je dokáže, ze vstupu uživatele, i vyhodnocovat. Lze tak srovnávat reálné hodnoty s plánem a vyvozovat tak závěry a vytvářet nové marketingové strategie.
Nyní bych rád okomentoval distribuci systému. Je patrné, že se jedná o model SaaS. Tento model s sebou nese mnoho výhod, jako je centralizovaný servis, jednoduché záplatování bezpečnostních
a funkčních chyb, další rozšiřování a aktualizace. Jsou zde i nevýhody, paranoidní uživatelé neradi sv
ěřují svá data do rukou dalších osob, strach z krachu poskytovatelské firmy atp.

Poskytovatel, firma MAXprojekt, však nabízí i protipól k tomuto řešení. Prodej celého software, který si zákaznická firma umístí na svůj server. Požadavky jsou pak MS Windows XP/Vista/2003, MSSQL, IIS s podporou .NET.

Už n
ěkolikrát jsem psal o rychlé odezvě a vývoji systému. Během posledních dvou měsíců přibylo do CRM INEX mnoho novinek, jako jsou hromadné úpravy, vylepšený import atd. Vývojový cyklus tohoto software je pak 14 dní. Každých 14 dní poskytovatel vydává další verzi, která je buď opravná nebo přidává dodatečnou funkcionalitu.


Závěr

CRM systém INEX splnil všechna má očekávání a všechny požadavky. Je přehledný a snadno se s ním pracuje. Velmi m
ě překvapil nebývale kvalitní support, původně méně vážené kritérium, a velmi rychlý vývoj.
Ukázalo se, že je pro mne výhodné takový systém při práci používat a že jsem si jim tak byl schopen nejen zpřehlednit, ale i usnadnit práci.
V záv
ěrečném soudu bych rád doporučil CRM systém INEX všem firmám či podnikatelským subjektům, které o nasazení podobného řešení uvažují a mají podobná kritéria pro výběr systému pro správu zákazníků.
největší vydavatelství erotických titulů v ČR
web: www.pk62.cz

5.6.2009
Reference
PK62