Ceník služeb a rozšíření pro CRM systém INEX
(platné pro verzi INEX 4 od 1.1.2017)
Pol. Název jednotka Cena
1 programovací hodina hodina 1 350 Kč
2 servis a support započ. 1/2 hod 680 Kč
3 vstupní analýza hodina 1 500 Kč
4 nastavení systému dle vstupní analýzy hodina 1 150 Kč
5 instalace systému na zařízení Odběratele ks 10 500 Kč
6 podpora provozu 1 den 12 000 Kč
7 školení uživatelů (nejmenší jednotka 1 den) hodina 1 550 Kč
8 školení administrátora hodina 1 850 Kč
9 instalace operačího systému Windows Server ks 5 000 Kč
10 instalace databáze MS SQL Server ks 3 500 Kč
11 měsíční správa serveru Odběratele měsíčně 2 500 Kč